Privacy verklaring

De Stichting Dutch National Racing Team, gevestigd aan de Joop den Uyllaan 107 te Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

• Contactgegevens:
• Stichting D.N.R.T .
• Joop den Uyllaan 107
• 3119 VJ Schiedam
• +31 10 – 4713047

Persoonsgegevens die wij verwerken
D.N.R.T.verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
D.N.R.T.verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het verzenden van uitnodigingen voor evenementen
• U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
• U te informeren over (wijzigingen van) onze activiteiten
• D.N.R.T.verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
D.N.R.T. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
D.N.R.T.verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Voor de volledige verklaring verwijzen wij u naar de website: WWW.DNRT.nl